Transplantationsstiftelsen

Välkommen till
Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning

Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Aktuellt

2019  års stipendieutdelning

För sjätte gången delade stiftelsen ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning inom området för transplantation, de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling samt vid cancer i lever, gallblåsa och gallvägar där kirurgisk eller regional behandling används.

2019 års stipendier delades ut den 27 mars kl 16.30 i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
under ledning av Transplantationscentrums verksamhetschef Per Lindnér och stiftelsens ordförande advokat Lars Wessman.
Dagens gästföreläsare, Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation vid Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus höll föreläsningen
”Från att överleva till att leva – hur personcentrerad omvårdnadsforskning kan göra skillnad inom transplantationsvården”. Personcentrerad vård innebär att personens unika perspektiv är likvärdigt med det professionella perspektivet. Det innebär att patienten upplever att personalen lyssnar på individen, hjälper personen att förstå vad som har hänt och vad som ska hända, att oro, symtom och individen tas på allvar samt att personalen bidrar till att individen mår bra i stunden och känner sig trygg.