Transplantationsstiftelsen

Välkommen till
Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning

Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Aktuellt

2019  års stipendieutdelning

För sjätte gången delar stiftelsen ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning inom området för transplantation, de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling samt vid cancer i lever, gallblåsa och gallvägar där kirurgisk eller regional behandling används.

2019 års stipendieutdelning äger rum den 27 mars kl 16.30 i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ledning av Transplantationscentrums verksamhetschef Per Lindnér och stiftelsens ordförande advokat Lars Wessman.

Gästföreläsare: Anna Forsberg, leg. sjuksköterska och
professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet
“Från att överleva till att leva – hur personcentrerad omvårdnadsforskning kan göra skillnad inom transplantationsvården.”