Transplantationsstiftelsen

Välkommen till
Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning

Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Aktuellt

2020  års stipendieutdelning

För sjunde gången delar stiftelsen ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning inom området för transplantation, de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling samt vid cancer i lever, gallblåsa och gallvägar där kirurgisk eller regional behandling används.

2020 års stipendieutdelning den 18 mars på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inställd med anledning av COVID-19