Stöd forskningen

Stöd forskningen

Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Den som på grund av cancer eller annan sjukdom måste få ett nytt organ är beroende av en transplantationsverksamhet på topp. Ditt bidrag stödjer utvecklingen av vård och forskning för svårt sjuka patienter.
Ditt bidrag är mycket uppskattat. Vill du ha ett gåvobevis så skriv namn och adress när du lämnar ditt bidrag.

Donera till minne

Om du vill donera pengar till Stiftelsen för Transplantations- och cancerforskning, t ex vid en begravning så använd vårt bankgiro eller swishkonto. Skriv gärna namn, minnesord samt begravningsbyrå vid inbetalningen så skickar vi ett minnesblad.

Lämna ditt bidrag

Bankgiro: 124-6768
Swish: 123-267 08 18