Ansökan om forsknings/resebidrag

Ansök

Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning stödjer forskningsprojekt samt deltagande i kongresser och studieresor.

Ansökan om forskningsbidrag för 2024 ska vara inlämnade senast 1 sep 2024. Stipendieutdelningen planeras för oktober, vi återkommer med exakt datum.

Ansökan om stöd för kongress- och studieresor kan göras fortlöpande under året. Stiftelsen prioriterar kongress-ansökningar där sökanden har en egen presentation.

Notera att det i stiftelsens stadgar är stipulerat att ”Verksamheten ska utgå från eller ha stark anknytning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller till Göteborg universitet.”

De som fått resebidrag och har genomfört en presentation på kongress inbjudes för att presentera sin poster/presentation på den årliga stipendieutdelningen.

Viktigt att tänka på vid samtliga ansökningar,  ett bekräftelsemail på att din ansökan registrerats skickas i direkt anslutning till den email du registrerat om du inte får mailet så kontakta stiftelsen via info@transplantationsstiftelsen.se för då behöver den skickas direkt till stiftelsen. Brandväggar gör ibland det svårt att skicka formulär från vissa arbetsplatser och det ligger utanför vår kontroll och det hoppas vi att ni har förståelse för.

Utdelning av stipendier

Utdelningen av 2023 års forskningsstipendier ägde rum den 23 okt 2023.