Per Lindnér

Per Lindnér

Per Lindnér är chef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska och därmed den som är ytterst ansvarig för all transplantationsverksamhet i Göteborg.

Han kom till kliniken på Sahlgrenska efter studier i Lund i början på 90-talet och doktorerade 1996 på experimentell cancerbehandling. Som post-doc arbetade han med melanomforskning i Sydney. Han har även arbetat några år i Boston där han var anställd av ett företag som utvecklade ett läkemedel mot avstötning vid transplantationer. När han kom tillbaka till Sahlgrenska hade man just bildat Transplantationscentrum där man samordnade all transplantationsverksamhet och den kirurgiska behandlingen av  levertumörer.

– Jag hamnade i en utvecklingsorienterad miljö med en fantastisk pionjäranda. Samordningen av all transplantation ger synergieffekter särskilt som man har samma problem med infektioner och avstötningsmekanismer efter all form av transplantation, beskriver han.

På Transplantationscentrum finns en liten fast stab av kirurger, sköterskor och annan personal. En vårdavdelning en trappa ner och en öppenvårdsavdelning i samma plan tar hand om den kontinuerliga vården av patienterna. Andra specialister kommer till kliniken och ser till sina patienter.

Vad hoppas han då att Transplantationsstiftelsen ska medföra?

– Vi vill stödja forskning på de problem vi ser i klinisk verksamhet. Det är svårt idag att få anslag till sådan forskning. Målet är att få fler som disputerar, både läkare och sjuksköterskor.  Dessutom hoppas jag att vi ska kunna anordna fortbildning t ex tillsammans med läkemedelsföretag, som  tillför ny kunskap till verksamheten och skapar mötesplatser för forskare inom området.

Han menar att sjukhuset under pionjärtiden varit duktigt på klinisk verksamhet men att det nu är tid att utveckla forskningen.

Arbetet med transplantationsverksamheten går vidare. Pionjärtiden är över och nu jobbar man med att finslipa ingrepp och förbättra efterbehandling, allt för att patienterna ska bli friska snabbare.

Förr låg patienterna kvar 2,5 vecka på vårdavdelningen efter en njurtransplantation. I dag går de i genomsnitt hem efter fem dagar.
Utvecklingen går snabbt framåt. Per Lindnér beskriver hur man idag i särskild lungbox sköter om en donerad lunga precis som en patient och vårdar organet och kan göra det friskare inför en transplantation. Nästa steg är särskilda hjärtboxar där hjärtan vårdas inför transplantation.

– Det ser lite science-fiction ut, men framtiden är redan här, säger han med ett leende.