Paul Frankenius

Paul Frankenius

Paul Frankenius är entreprenören med samhällsutveckling som sitt stora intresse. Han driver ett investmentbolag som investerar i detaljhandel, design, medicinteknik och fastigheter.

– Vi vill göra saker som är bra för människor, t ex att satsa på konsumtionsvaror som de många människorna har glädje av, förklarar han.

Paul har som hobby att engagera sig i samhällsfrågor och ett stort intresse för konst och arkitektur. Han är ordförande i Swedbank Sjuhärad och styrelseledamot i Högskolan i Borås. Dessutom är han engagerad i en styrelse som hjälper unga entreprenörer och nu sedan några år i Stiftelsen för njursjuka och Transplantationsstiftelsen.

Paul har en medfödd njursjukdom. Den ledde till att han redan i mitten på 90-talet blev beroende av dialys.

– Det var när jag låg på sjukhus som jag lärde känna en man som var transplanterad. Det visade sig att han ransonerade sin medicin och tog inte föreskrivna doser.  Han hade helt enkelt inte hade råd med sina mediciner. Jag förstod på personalen att fler hade samma problem. Då tog jag kontakt med en kurator och började skänka pengar till en handkassa på avdelningen för dem som inte hade råd med sina mediciner, berättar Paul.

Detta ledde så småningom till Stiftelsen för njursjuka.  Paul blev själv njurtransplanterad första gången 1996. Hans första njure höll i nio år. När det sedan stod klart att han behövde en ny njure hände det något märkligt:

– Inte mindre än 32 vänner och släktingar hörde av sig och ville ge mig en ny njure. Det kändes som mitt livs största seger alla kategorier, säger han.

Cirka hälften av de som anmält sig testades på Sahlgrenska och det visade sig att vännen Leifs njure passade perfekt. Leif är också han engagerad i stiftelsen För Njursjukas styrelse. Paul har lyckats få många vänner och bekanta engagerade i organdonation och transplantationsfrågor.

Under sina täta besök på Sahlgrenska har Paul lärt känna många anställda. Det var så idéerna till båda stiftelserna kom fram. Njurstiftelsen bildades i första hand för att hjälpa patienter med ekonomiska svårigheter. Den stödjer också patientnära forskning genom stipendier.

Vilken är då tanken bakom Transplantationsstiftelsen?

– Det visade sig finnas ett behov av en stiftelse som kunde gå in och stödja personalen som jobbar inom området för att de ska kunna vidareutbilda sig och driva forskningen vidare. Det långsiktiga målet är att korta köerna för att fler patienter ska kunna få en transplantation och att förbättra vård och behandling, beskriver Paul Frankenius