Magnus Rizell

Magnus Rizell

Magnus Rizell är cancerspecialist vid Transplantations-centrum. Där bedömer han tumörpatienter som kommer till kliniken.

– Tumörer i lever och gallvägar är ett spännande kunskapsområde. Att dessutom få arbeta i ett område där kirurgin utvecklas med nya operationsmetoder är fascinerande. Tänk att laparaskopisk leverkirurgi kan innebära förbättrad onkologisk behandling, säger han.

Det var tillfälligheter som gjorde att Magnus Rizell kom att intressera sig för transplantationsverksamhet. Efter utbildningen i Göteborg gjorde han specialisttjänstgöring inom kirurgi bl a Lidköping och började arbeta med cancerpatienter.

– Det var i samband med att man sökte någon som hade kunskaper om cellgiftsbehandling som jag kom tillbaka till Sahlgrenska och transplantationsverksamheten i mitten på 90-talet, berättar han.

Det var Magnus som tog kontakt med Paul Frankenius, när idén att bilda Transplantationsstiftelsen kom fram. Paul hade själv varit patient på kliniken.

– Vi hade tidigare funderat på att bilda en stiftelse som kunde stötta den kliniknära verksamhetsutvecklingen, men vi behövde någon som hade kunskap om stiftelser och vi saknade ju kapital. Utan Paul hade vi fortfarande inte haft någon sådan stiftelse.

Magnus Rizells vision är att Stiftelsen ska stimulera det kliniknära forskning- och utvecklingsarbete som behövs, för att verksamheten vid Transplantations-centrum ska vara av hög kvalitet och ge bra utvecklingsmöjligheter för både verksamhet och medarbetare.

Hur ska ni då få Stiftelsen att växa?

-Jag tror i första hand på donationer från patienter och anhöriga – vi har många sådana förfrågningar. Men vår stiftelse kan även ge bra möjligheter för företag och läkemedelsindustri att stimulera till en spetskompetens inom vårt nischområde, samtidigt som vi vill erbjuda en stiftelseform som inte medför risk för otillbörlig påverkan från företag.

Magnus Rizell hyser stor förtröstan inför framtiden när det gäller transplantationsverksamheten:

– Jag tror att vi vid Transplantationscentrum kan bli väldigt bra på att se patientens behov och designa behandlingen efter den enskilde. Vi har många projekt på gång för att förbättra vårdkvaliteten. Om vi kan fortsätta att utveckla den patientfokuserade kunskaps- och forskningsbaserade verksamheten kommer Transplantationscentrum att bli en riktig fyrbåk!