Peter Forsmark

Peter Forsmark

Peter Forsmark är adjungerad styrelseledamot. 

Peter har en bakgrund som projektledare inom IT-branschen. Hans fokus är att stötta styrelsen med administrativa uppgifter.

När Peter 2022 fick frågan om han ville delta i stiftelsens arbete så tvekade han aldrig på att tacka ja.