Lars Wessman

Lars Wessman

Lars Wessman är ordförande i Transplantationsstiftelsen. Han är jurist och expert på skattefrågor och stiftelser.

Han har tidigare tjänstgjort hos såväl skattemyndigheten och Riksskatteverket som revisionsbyrån Ernst& Young och advokatbyråerna Rosengrens,  Lagerlöf & Leman och Setterwalls.  Sedan 2009 driver han egen verksamhet.

Lars Wessman har ett särskilt intresse för  stiftelser. Redan 1987 skrev han tillsammans med en kollega en bok om allmännyttiga stiftelser som uppdaterades 1994. Han har också hållit föreläsningar på flera orter i landet om stiftelser och särskilt om skatteregler kring sådana.

– När det blev aktuellt att börja förvalta den nybildade Stiftelsen för Njursjuka år 2008 kontaktade Paul Frankenius mig, och sedan har jag fortsatt med att också hjälpa till vid bildandet av Transplantationsstiftelsen 2012.  Jag tycker det känns angeläget att arbeta med stiftelser som har ett socialt syfte, säger han.

Det är viktigt att verksamheten om möjligt hålls inom de ramar som finns för allmännyttiga stiftelser och det är bl a där hans expertis kommer in i styrelsearbetet. Stiftelser med ändamål som främjar forskning och utbildning räknas till allmännyttiga och är under vissa villkor skattebefriade.

Lars Wessman hoppas nu att stiftelsens kapital ska växa så att den kan göra än mer nytta för forskningen och patienter som behöver transplantation.

– Det är ju avkastningen på kapitalet som går till stipendier och utbildningsresor, så ju större kapitalet blir, desto mer kan vi dela ut, säger han.