Ingrid Petersson

Ingrid Petersson

Ingrid Petersson är filosofie master i omvårdnad med inriktning mot njurmedicin. Hon har arbetat i många år som sjuksköterska inom njurmedicin och tjänstgör nu som patientkoordinator för njur- och bukspottskörtelstransplantationer vid Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ingrid tillför omvårdnadskompetens i styrelsen. I sin mastersuppsats presenterade hon en kvalitativ intervjuundersökning bland äldre och gravt njursjuka patienter om deras syn på att leva med livsuppehållande behandling i hemmet. Hennes förhoppning är att forskningen ska leda till bättre omvårdnad och behandling av dessa sköra patienter.
Vilken blir då din roll i transplantationsstiftelsens styrelse?
• Jag kan hjälpa till att bedöma de stipendiater som söker forskningsbidrag för olika typer av kvalitativa studier. Jag kan också ge omvårdnadsperspektivet på arbetet i styrelsen, menar Ingrid Petersson.
Som ny i styrelsen är det hennes förhoppning att lära mer om styrelsearbete och bedömning av stipendieansökningar. Hon ser det också som viktigt att göra stiftelsen mer känd i forskningsvärlden.
• Vi har börjat arbeta med marknadsföring på olika konferenser och jag ser att vi i nästa steg gör oss mer kända på sociala medier, säger hon.