Ansökan om forsknings/resebidrag

Ansök

Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning stödjer forskningsprojekt samt deltagande i kongresser och studieresor.

Ansökan om forskningsbidrag för 2018 är öppen t o m 5 feb 2019.

Ansökan om stöd för kongress- och studieresor kan göras fortlöpande under året.

Utdelning av stipendier

Utdelning av 2018 års bidrag kommer att ske i  mars 2019  på Sahlgrenska universitetssjukhus.