Välkommen till
Stiftelsen för transplantations-
och cancerforskning

Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Möt styrelsen       Kontakta oss


Stiftelsen för Transplantations- och Cancerforskning stipendieutdelning
2016.
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudsponsor Paul Frankenius samt till
Chiesi Pharma AB som genom sina bidrag sett till att vår stipendieutdelning 2016
kunnat genomföras.

 

Läs om 2016 års stipendiater här.

Läs om 2015 års stipendiater här.


 
Stöd forskningen
 
Den som på grund av cancer eller annan sjukdom måste få ett nytt organ är beroende av en transplantations-verksamhet på topp. Ditt bidrag stödjer utvecklingen av vård och forskning för svårt sjuka patienter.
Bankgiro: 124-6768
Swish: 123-267 08 18

Om organdonation

Läs mer om organdonation

 
Nedräkningen för njurbytesprogrammet har börjat.
Per Lindnér är docent och verksamhetschef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2012. Han har tidigare varit ordförande i Svensk Transplantationsförening och arbetar nu för att införa ett nationellt njurbytesprogram för levande donatorer för att öka tillgången på njurar i Sverige.
Nedräkningen för njurbytesprogrammet har börjat

       Transplationsstiftelsen, c/o Advokat Lars Wessman AB, Södra vägen 20, 412 54 Göteborg, 070-564 30 68, info@transplantationsstiftelsen.se

Producerat av Textalk