Transplantationsstiftelsen

Välkommen till
Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning

Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Aktuellt

Ö-cellstransplantation var temat vid årets stipendieutdelning anordnad av Stiftelsen för transplantation- och cancerforskning. Överläkare Magnus Rizell introducerade dagens talare, Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi i Uppsala, som höll en mycket intressant föreläsning om Ö-cellstransplantation. Dagens indikationer för öcellstransplantation är till patienter med typ 1 diabetes som tidigare har en transplanterad njure och patienter med upprepade allvarliga incidenter av lågt blodsocker, som kan vara livshotande. Målet med dagens behandling är egentligen inte att patienten ska slippa insulinbehandling utan att blodsockret ska bli stabilt och att patienten ska komma ifrån återkommande episoder av grava hypoglykemier. Det har även visat sig att man utan total insulinfrihet kan stoppa utvecklingen av sekundära diabeteskomplikationer och förbättra njurfunktionen. Patienter som ö-cellstranplanteras måste behandlas med immundämpande läkemedel annars stöts ö-cellerna bort. Forskning och utvecklingen inom området syftar till att göra Ö-cellstransplantation mer effektiv för att slippa upprepa transplantationen samt till att göra det möjligt att kunna transplantera öar utan att patienten behöver medicinera med immundämpande läkemedel för att förhindra avstötning.

2017 års stipendiater
För femte året i rad delade stiftelsen ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning inom området för transplantation, de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling samt vid cancer i lever, gallblåsa och gallvägar där kirurgisk eller regional behandling används. 2017 års stipendieutdelning ägde rum onsdagen 21 mars kl 16 i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ledning av Transplantationscentrums verksamhetschef Per Lindnér och stiftelsens ordförande advokat Lars Wessman.
Huvudpersoner vid stipendieutdelningen var årets tre stipendiater som fått stipendier för sin forskning.