Transplantationsstiftelsen

Välkommen till
Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning

Ansökan om vårt forskningsstipendium är öppen t.o.m den 2 feb 2018 mer information under forskningsansökan i menyn.

Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Aktuellt

Per Lidner har intervjuats i en artikel:
”Nedräkningen för njurbytetsprogrammet har börjat!”